Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

Dom Opieki Specjalistycznej

Dom Opieki Specjalistycznej przeznaczony jest dla 30 podopiecznych, w szczególności osób niesamodzielnych i wymagających opieki długoterminowej ze względu na zaawansowany wiek, niepełnosprawność i choroby przewlekłe. Zadaniem placówki jest odpłatne zapewnienie całodobowej opieki mieszkańcom oraz świadczenie usług opiekuńczych i bytowych.

Nasz budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie ośrodka znajduje się sala rehabilitacyjna, sala terapeutyczna, pokój pobytu dziennego, gabinet medycznej pomocy doraźnej. Przy budynku znajdują się tereny zielone z zaplanowaną częścią rekreacyjną dla mieszkańców.

Placówka świadczy usługi komercyjne.

Kontakt:

SPZOZ Nowogrodziec, ul. A. Asnyka 55, tel. 075 731 63 16

DOS Nowogrodziec, ul. Cicha 4, tel. 690 470 720