Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

Punkt Pobrań

Od 01.12.2022 r. na terenie naszego ośrodka, przy ul A. Asnyka 55 w Nowogrodźcu, działa dla Państwa punkt pobrań "Diagnostyka".

Punkt pobrań świadczy nieodpłatne usługi dla pacjentów SPZOZ, na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Ponadto, dostępny jest bogaty pakiet badań komercyjnych.
Punkt jest czynny od godz. 7:30 – 13:30. Pobieranie materiału do godz. 12:00.

Kontakt tel.: 695 830 033.