Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

Cennik usług

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2023 z dnia 14.11.2023 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu, począwszy od 01.12.2023 r. obowiązuje następujący cennik usług:

1. Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.

2. Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2023 z dnia 16.01.2023 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu obowiązuje następujący cennik usług:

1. Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.

2. Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych.