Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Zakład Opieki Paliatywno - Hospicyjnej (Hospicjum)

Telefony:
Mobile - +48 693 909 513
Dyżurka pielęgniarek – 75 731 62 25 wew. 120
Kierownik Zakładu – 75 731 62 25 wew. 127

Celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia chorych w ostatnim okresie życia, a także poprawa jakości życia ich rodzin, rozumiana jako pomoc  w sprawowaniu opieki medycznej i pielęgnacyjnej, a także pomoc psychologiczna.

WARUNKI KONIECZNE DO OBJĘCIA OPIEKĄ PALIATYWNĄ:
1. Zdiagnozowana choroba nowotworowa. (Aktualna dokumentacja medyczna wypis ze szpitala, wyniki badań)
2. Choroba przewlekła w fazie terminalnej, według poniższego wykazu:
– jako następstwo chorób zapalnych OUN,
– wywołana przez wirus ludzki upośledzenia odporności(HIV),
– układowy zanik pierwotny, zajmujący ośrodkowy układ nerwowy,
– kardiomiopatie,
– niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej,
– owrzodzenia odleżynowe.
3. Leczenie przyczynowe choroby podstawowej zostało zakończone.
4. Przekazanie skierowania do Zakładu Opieki Paliatywno- Hospicyjnej od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza prowadzącego w jednostce służby zdrowia, w której obecnie przebywa pacjent. Skierowanie należy dostarczyć w oryginale lub kopii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@spzzoz.eu, faksem na nr: 75 731 62 25 wew. 29 (w tym wypadku wymagane jest dostarczenie oryginału nie później niż 14 dni).
5. Pacjent lub opiekun prawny lub inna osoba sprawująca opiekę nad chorym, wyraża zgodę na przebywanie w Zakładzie Opieki Paliatywno- Hospicyjnej.

WYMAGANE DOKUMENTY PODCZAS PRZYJĘCIA:
1. historia choroby potwierdzającej proces nowotworowy i zakończone leczenie przyczynowe,
2. aktualne ubezpieczenie zdrowotne,
3. dowód osobisty.

ZASADY KWALIFIKACJI:
Decyzję o przyjęciu bądź o odmowie przyjęcia pacjenta podejmuje Kierownik Zakładu, a w razie jego nieobecności – lekarz zastępujący Kierownika.
Jeżeli pacjent spełnia kryteria kwalifikacyjne, a jego stan zdrowia wymaga objęcia całodobową opieką hospicyjną, wówczas Kierownik podejmuje decyzję i wyznacza datę planowanego przyjęcia.
W przypadku braku wolnych miejsc, pacjent zostaje wpisany na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia.
W miarę zwalniania się miejsc w Zakładzie, Kierownik analizuje stan zdrowia wszystkich osób umieszczonych na liście osób oczekujących na udzielenie świadczenia i zależnie od wyników tej analizy wskazuje osobę, która w pierwszej kolejności wymaga objęcia opieką.

Banery/Logo